Upratovanie Gastro prevádzok a reštaurácií

Bežné služby

Jednorazové aj pravidelné upratovanie

 • Umývanie okien
 • Tepovanie
 • Dezinfekčné služby
 • Čistenie kuchynských priestorov
 • Čistenie kúpeľní a WC priestorov
 • Čistenie kobercov (odstraňovanie škvŕn, mokré tepovanie)
 • Umývanie okien a žalúzií
 • Strojové umývanie podlahy
 • Odstraňovanie plesní zo sanity a dezinfekcia povrchov

Špecializované čistenie

 • Čistenie a ošetrovanie interiérových podláh (plávajúce a drevené podlahy)
 • Čistenie exteriérových drevených podláh (terasy)
 • Čistenie sklenených a polykarbonátových (lexan) markíz (terasy, vchody)
 • Čistenie exteriérovej dlažby a keramického obkladu (schodištia, terasy, múriky, …)

Cena je daná rozsahom a technologickou náročnosťou prác.

Ukážky našej práce

Zavolajte nám

0948 488 884