Objednávka upratovania

Objednávkový formulár

[[[["field9","contains","1\/ Byty"],["field9","contains","2\/ Rodinn\u00e9 domy"],["field9","contains","3\/ Bytov\u00e9 domy"],["field9","contains","4\/ Kancel\u00e1rske priestory"],["field9","contains","5\/ Gastro prev\u00e1dzky a re\u0161taur\u00e1cie"],["field9","contains","6\/ Obchodn\u00e9 priestory a predajne"],["field9","contains","8\/ \u0160portov\u00e9 priestory a fitnescentr\u00e1"],["field9","contains","9\/ Z\u00e1bavn\u00e9 podniky a eventy"]],[["show_fields","field12"]],"or"],[[["field8","contains","Jednor\u00e1zov\u00e9 upratovanie"],["field8","contains","Kr\u00e1tkodob\u00e9 upratovanie bez fix\u00e1cie poskytovanie slu\u017eieb do 3 mes."]],[["show_fields","field12"]],"or"]]
1
Služby
Vaše meno
Tel. číslo
icon-phone
Adresa
business
Popis objektu
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right